↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国棉花种植率报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.


公布时间 报告名称 截至周期 本期检验值 计量单位
2016-06-20 美国棉花种植率 2016-06-19 95%
2016-06-13 美国棉花种植率 2016-06-12 89%
2016-06-06 美国棉花种植率 2016-06-05 75%
2016-05-31 美国棉花种植率 2016-05-29 59%
2016-05-23 美国棉花种植率 2016-05-22 46%
2016-05-16 美国棉花种植率 2016-05-15 40%
2016-05-09 美国棉花种植率 2016-05-08 26%
2016-05-02 美国棉花种植率 2016-05-02 16%
2016-04-11 美国棉花种植率 2016-04-10 5%
2016-04-05 美国棉花种植率 2016-04-03 3%
2015-06-29 美国棉花种植率 2015-06-28 98%
2015-06-22 美国棉花种植率 2015-06-21 94%
2015-06-15 美国棉花种植率 2015-06-14 91%
2015-06-08 美国棉花种植率 2015-06-07 81%
2015-06-01 美国棉花种植率 2015-05-31 61%
2015-05-26 美国棉花种植率 2015-05-24 47%
2015-05-18 美国棉花种植率 2015-05-17 35%
2015-05-11 美国棉花种植率 2015-05-10 26%
2015-05-04 美国棉花种植率 2015-05-03 17%
2015-04-27 美国棉花种植率 2015-04-26 10%
2015-04-20 美国棉花种植率 2015-04-19 8%
2015-04-13 美国棉花种植率 2015-04-12 4%
2015-04-07 美国棉花种植率 2015-04-06 2%
2014-06-16 美国棉花种植率 2014-06-15 95%
2014-06-02 美国棉花种植率 2014-06-01 74%

返回顶部