↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国大豆种植率报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*红线为本期公布值.
*灰线为去年同期值.


公布时间 报告名称 截至周期 本期公布值 去年同期值 五年均值
2016-06-20 美国大豆种植率 2016-06-19 96% 89% 93%
2016-06-13 美国大豆种植率 2016-06-12 92% 85% 87%
2016-06-06 美国大豆种植率 2016-06-05 83% 77% 77%
2016-05-31 美国大豆种植率 2016-05-29 73% 68% 66%
2016-05-23 美国大豆种植率 2016-05-22 56% 56% 52%
2016-05-16 美国大豆种植率 2016-05-15 36% 41% 32%
2016-05-09 美国大豆种植率 2016-05-08 23% 26% 16%
2016-05-02 美国大豆种植率 2016-05-01 8% 10% 6%
2016-04-25 美国大豆种植率 2016-04-24 3% 2% 2%
2015-07-06 美国大豆种植率 2015-07-05 96% 100% 100%
2015-06-29 美国大豆种植率 2015-06-28 94% 95% 97%
2015-06-22 美国大豆种植率 2015-06-21 90% 95% 95%
2015-06-15 美国大豆种植率 2015-06-14 87% 91% 90%
2015-06-08 美国大豆种植率 2015-06-07 79% 86% 81%
2015-06-01 美国大豆种植率 2015-05-31 71% 75% 70%
2015-05-26 美国大豆种植率 2015-05-24 61% 55% 55%
2015-05-18 美国大豆种植率 2015-05-17 45% 31% 36%
2015-05-11 美国大豆种植率 2015-05-10 31% 18% 20%
2015-05-04 美国大豆种植率 2015-05-03 13% 5% 9%
2015-04-27 美国大豆种植率 2015-04-26 2% 3% 4%
2014-06-23 美国大豆种植率 2014-06-22 95% 91% 94%
2014-06-16 美国大豆种植率 2014-06-15 92% 83% 90%
2014-06-09 美国大豆种植率 2014-06-08 87% 69% 81%
2014-06-02 美国大豆种植率 2014-06-01 78% 55% 70%
2014-05-27 美国大豆种植率 2014-05-25 59% 41% 56%

返回顶部