↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国大豆出苗率报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*红线为本期公布值.
*灰线为去年同期值.


公布时间 报告名称 截至周期 本期公布值 去年同期值 五年均值
2016-06-27 美国大豆出苗率 2016-06-26 95% 88% 91%
2016-06-20 美国大豆出苗率 2016-06-19 89% 81% 84%
2016-06-13 美国大豆出苗率 2016-06-12 79% 72% 72%
2016-06-06 美国大豆出苗率 2016-06-05 65% 60% 57%
2016-05-31 美国大豆出苗率 2016-05-29 45% 44% 40%
2016-05-23 美国大豆出苗率 2016-05-22 22% 27% 21%
2016-05-16 美国大豆出苗率 2016-05-15 10% 11% 9%
2015-07-13 美国大豆出苗率 2015-07-12 96% 100% 100%
2015-07-06 美国大豆出苗率 2015-07-05 93% 97% 97%
2015-06-29 美国大豆出苗率 2015-06-28 89% 93% 94%
2015-06-22 美国大豆出苗率 2015-06-21 84% 89% 87%
2015-06-15 美国大豆出苗率 2015-06-14 75% 81% 77%
2015-06-08 美国大豆出苗率 2015-06-07 64% 68% 63%
2015-06-01 美国大豆出苗率 2015-05-31 49% 46% 45%
2015-05-26 美国大豆出苗率 2015-05-24 32% 23% 25%
2015-05-18 美国大豆出苗率 2015-05-17 13% 8% 12%
2014-07-07 美国大豆出苗率 2014-07-06 98% 94% 97%
2014-06-30 美国大豆出苗率 2014-06-29 94% 90% 94%
2014-06-23 美国大豆出苗率 2014-06-22 90% 79% 87%
2014-06-16 美国大豆出苗率 2014-06-15 83% 63% 77%
2014-06-09 美国大豆出苗率 2014-06-08 71% 46% 62%
2014-06-02 美国大豆出苗率 2014-06-01 50% 29% 45%
2014-05-27 美国大豆出苗率 2014-05-25 25% 12% 27%
2013-07-08 美国大豆出苗率 2013-07-07 95% 100% 97%
2013-07-01 美国大豆出苗率 2013-06-30 91% 99% 94%

返回顶部