↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国玉米种植率报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*红线为本期公布值.
*灰线为去年同期值.


公布时间 报告名称 截至周期 本期公布值 去年同期值 五年均值
2016-05-31 美国玉米种植率 2016-05-29 94% 94% 92%
2016-05-23 美国玉米种植率 2016-05-22 86% 90% 86%
2016-05-16 美国玉米种植率 2016-05-15 75% 82% 70%
2016-05-09 美国玉米种植率 2016-05-08 64% 69% 50%
2016-05-02 美国玉米种植率 2016-05-01 45% 45% 30%
2016-04-25 美国玉米种植率 2016-04-24 30% 16% 16%
2016-04-18 美国玉米种植率 2016-04-17 13% 7% 8%
2016-04-11 美国玉米种植率 2016-04-10 4% 1% 4%
2015-06-01 美国玉米种植率 2015-05-31 95% 94% 94%
2015-05-26 美国玉米种植率 2015-05-24 92% 86% 88%
2015-05-18 美国玉米种植率 2015-05-17 85% 71% 75%
2015-05-11 美国玉米种植率 2015-05-10 75% 55% 57%
2015-05-04 美国玉米种植率 2015-05-03 55% 28% 38%
2015-04-27 美国玉米种植率 2015-04-26 19% 17% 25%
2015-04-20 美国玉米种植率 2015-04-19 9% 6% 13%
2015-04-13 美国玉米种植率 2015-04-12 2% 3% 5%
2014-06-09 美国玉米种植率 2014-06-08 89% 87% 91%
2014-06-02 美国玉米种植率 2014-06-01 95% 90% 94%
2014-05-27 美国玉米种植率 2014-05-25 88% 84% 88%
2014-05-19 美国玉米种植率 2014-05-18 73% 65% 76%
2014-05-12 美国玉米种植率 2014-05-11 59% 26% 58%
2014-05-05 美国玉米种植率 2014-05-04 29% 11% 42%
2014-04-28 美国玉米种植率 2014-04-27 19% 5% 28%
2014-04-21 美国玉米种植率 2014-04-20 6% 4% 14%
2014-04-16 美国玉米种植率 2014-04-13 3% 2% 6%

返回顶部