↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国玉米出苗率报告数据(51fut.com)外盘期货通 统计

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*红线为本期公布值.
*灰线为去年同期值.


公布时间 报告名称 截至周期 本期公布值 去年同期值 五年均值
2016-06-13 美国玉米出苗率 2016-06-12 96% 95% 94%
2016-06-06 美国玉米出苗率 2016-06-05 90% 89% 86%
2016-05-31 美国玉米出苗率 2016-05-29 78% 81% 75%
2016-05-23 美国玉米出苗率 2016-05-22 60% 69% 55%
2016-05-16 美国玉米出苗率 2016-05-15 43% 48% 34%
2016-05-09 美国玉米出苗率 2016-05-08 27% 23% 17%
2016-05-02 美国玉米出苗率 2016-05-01 13% 7% 8%
2015-06-15 美国玉米出苗率 2015-06-14 97% 96% 95%
2015-06-08 美国玉米出苗率 2015-06-07 91% 90% 90%
2015-06-01 美国玉米出苗率 2015-05-31 84% 77% 79%
2015-05-26 美国玉米出苗率 2015-05-24 74% 56% 62%
2015-05-18 美国玉米出苗率 2015-05-17 56% 32% 40%
2015-05-11 美国玉米出苗率 2015-05-10 29% 16% 24%
2015-05-04 美国玉米出苗率 2015-05-03 9% 6% 12%
2014-06-16 美国玉米出苗率 2014-06-15 97% 91% 96%
2014-06-09 美国玉米出苗率 2014-06-08 92% 83% 90%
2014-06-02 美国玉米出苗率 2014-06-01 80% 71% 80%
2014-05-27 美国玉米出苗率 2014-05-25 60% 49% 64%
2014-05-19 美国玉米出苗率 2014-05-18 34% 17% 42%
2014-05-12 美国玉米出苗率 2014-05-11 18% 5% 25%
2014-05-05 美国玉米出苗率 2014-05-04 7% 3% 13%
2014-04-28 美国玉米出苗率 2014-04-27 3% 2% 6%
2013-06-24 美国玉米出苗率 2013-06-23 96% 100% 99%
2013-06-17 美国玉米出苗率 2013-06-16 92% 100% 97%
2013-06-10 美国玉米出苗率 2013-06-09 85% 99% 92%

返回顶部